• Ludzie w świecie owadów. Zajęcia maja na celu poszerzenie wiedzy słuchaczy na temat świata owadów i ich roli w ekosystemach. W trakcie zajęć uczestnicy poznają ciekawostki o owadach, ich niezwykłe zwyczaje oraz szereg gatunków pożytecznych, chronionychi pospolitych. Zajęcia prowadzone są również w terenie, co gwarantuje bezpośredni kontakt z owadami i ich środowiskiem. Zajęcia budzą iskrę przyrodnika i pozwalają zmniejszyć dystans pomiędzy ludźmi i sześcionogimi stworzeniami. Wśród przygotowanych tematów:
Co powinieneś wiedzieć o owadach, a boisz sie zapytać?
Przytul karalucha, czyli jak polubić owady?
Co jedzą owady i czy można je jeść?
Robale na talerzu, czyli owady w diecie człowieka.
Jak my widzimy owady, a jak one nas?

  • NieZwykły” spacer - czyli bioróżnorodność na co dzień. W ramach zajęć omawiana jest bioróżnorodność na różnych poziomach organizacji (ekosystemy, siedliska, mikrosiedliska).Główne nurty zachowania różnorodności gatunkowej i konsekwencje jej zanikania. Czynniki degradujące bioróżnorodność, antropopresja oraz formy ochrony bioróżnorodności. Część praktyczna zajęć to zadania terenowe m.in.: wyznaczanie procentowego udziału gatunków dominujących na wytyczonym obszarze. Ustalanie warunków środowiskowych dla składu gatunkowego wytyczonego obszaru. Zajęcia dla kochających wszelkie formy życia i przyrody.

  • Bursztynowy świat sprzed 40 milionów lat. W ramach zajęć omawiana jest geneza powstania bursztynowych inkluzji i samego Bursztynu Bałtyckiego. Owady sprzed 40 milionów lat są świadectwem zmian jakie zaszły na ziemi, co nam mówią i jakie dają nam wskazówki? Czym jest bursztyn? Śmiercionośna pułapka czy piękny kamień jubilerski? Paleoentomologia- zajęcia dla ciekawskich .


  • Bogate wnętrze ryb - sekcja kręgowca. Zajęcia praktyczne poprzedzone są wstępem dotyczącym anatomii, morfologii i ekologii ryb. W trakcie zajęć praktycznych uczestnicy dokonują samodzielnej sekcji ryby na przykładzie śledzia lub płotki. Mogą zaobserwować budowę wewnętrzną, prześledzić wygląd organów wewnętrznych oraz zrozumieć ich funkcjonowanie.  • Zajęcia na zamówienie. Wedle zapotrzebowania zajęcia z zakresu: entomologii, ekologii, ewolucjonizmu, ochrony przyrody, zoologii bezkręgowców i kręgowców dla wszystkich grup wiekowych.
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl