Zajęcia odbywają się w placówkach i ośrodkach instytucji zaintersowanych warsztatami , prelekcjami lub zajęciami praktycznymi, natomiast zajęcia terenowe w umówionym miejscu.
Państwo sami wybieracie jeden z przygotowanych tematów. Realizujemy również tematy na życzenie po wszcześniejszym uzgodnieniu.

  • Zajęcia przygotowujemy dla wszystkich grup wiekowych, a tematyka i zaawansowanie dostosowujemy do wieku uczestników.
  • Czas trwania zajęć to 2 godziny zegarowe. Może on ulec zmianie na życzenie.
  • 2 godzinne zajęcia seminaryjne, wykładowe lub warsztatowe połączone z wyjściem w teren : 200 PLN brutto (w języku angielskim 250 PLN)
  • 2 godzinne zajęcia terenowe: 200 PLN brutto (w języku angielskim 300 PLN)
  • Dla przedszkoli i świetlic organizujemy zajęcia 35-60 min. : 120-150 PLN
  • Dla grup powyżej 30 osóbowych koszt wzrasta o 50 PLN brutto.
  • Zajęcia zblokowane 25% taniej.
  • Na zajęciach muszą być obecni opiekunowie grupy.
  • EduBio jest firmą, więc wystawiamy dla Państwa rachunek.
Dla zaprzyjaźnionych instytucji  i przy cyklicznej współpracy ceny do ustalenia!
Strona stworzona za pomocą Kreatora WWW. Copyright nazwa.pl